• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1399/12/14 ساعت 19:38

    کاریکاتوری از خلیل بندیب، کاریکاتوریست مراکشی درباره قیاس رفتار تروئیکای اروپا، آمریکا و آژانس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای #ایران و #اسرائیل