• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 16:25

    خطیب‌زاده: تحول امروز میتواند مسیر دیپلماسی را که ایران و آژانس باز کرده‌اند، حفظ نموده و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از سوی تمامی طرف‌های برجامی فراهم آورد.