• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 14:15

    کاظم غریب آبادی نماینده ایران در وین تویئتی نوشت : سرانجام عقلانیت چیره شد. در پی رایزنی‌های گسترده‌ای که آژانس بین المللی انرژی صورت گرفت، «بارقه‌ای از امید برای جلوگیری از تنش‌های غیرضروری در حال ظهور است.»
    #غریب_آبادی #شورای_حکام