• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1399/12/14 ساعت 11:48

    الجزیره : کشورهای اروپایی پیش نویس قطعنامه‌ای را برای محکوم کردن ایران به IAEA به دلیل خروج از پروتکل الحاقی پس می‌گیرند.

    #JCPOA #IranDeal #IAEA