• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 09:53

    خطیب‌زاده: ریشه مشکل یمن، تجاوز سعودی و همپیمانان آن است. از عربستان می‌خواهیم که به محاصره یمن و جنگ پایان دهد. عربستان می‌تواند طرحی برای حل بحران یمن ارائه دهد و ما با این اقدام تعامل مثبت خواهیم داشت. اگر عربستان محاصره یمن را پایان دهد، جنگ نیز در آنجا خاتمه خواهد یافت