• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 09:53

    خطیب‌زاده: این آمریکا است که بدون مذاکره با کسی، توافق هسته‌ای را نقض کرد. با شرط التزام واشنگتن و کشورهای اروپایی، ممکن است به تعهدات خود برگردیم و بعد از بازگشت آمریکا به برجام، مذاکره خواهیم کرد. آمریکا باید اول به توافق بازگردد بعد سر میز مذاکره بنشیند.