• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:21

    رئیس جمهوری: کسی به غلط تفسیر نکند که دولت نگاهش به بیرون است؛ بیرون و درون یعنی چه؟پس نگاه ما به بیرون است که حق‌مان را بگیریم، بله حق ما است به آن خائن نگاه کنیم و حق مردم را به مردم برگردانیم وگرنه مشخص است، اداره کشور و زندگی مردم و تولید به‌دست مردم و در داخل است.