• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 12:54

    نحوه ثبت نام و دریافت یارانه با نظر رییس مجلس به کمیسیون تلفیق بازگشت | قالیباف: از آنجا که بخش درآمدی و هزینه‌ای تبصره ۱۴ به درستی تفکیک نشده، بهتر است این تبصره مراعی بماند تا کمیسیون تلفیق و اداره قوانین و مقررات مجلس این دو بخش را تفکیک کنند.
    #بودجه۱۴۰۰ #یارانه