• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:36

    ظریف: هفته گذشته با وزیر خارجه کره جنوبی به درخواست وی گفت وگو داشتم، وزیر جمهوری کره بیان کرد حداکثر تلاش خود را برای به نتیجه رساندن موضوع می‌کنند، ما هم در حال پیگیری هستیم. مکانیزم‌ها و ساز و کارها مورد توافق قرار گرفته است