• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:13

    رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از دوش آنها برداشته شود، گفت: اگر یک ساعت برای برداشتن تحریم تعلل کنیم و امروز و فردا کنیم، حقوق مردم را پایمال کردیم.
    #حسن_روحانی #تحریم