• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:21

    روحانی: FATF گروه ویژه‌ای است که اقداماتی درخصوص مسائل مالی انجام می‌دهد. همه اتحادیه اروپا در آن هستند. همه شرق، روسیه و چین، ترکیه و همسایگان ما در آن هستند. چطور می‌شود همه دنیا نسبت به آن اجماع داشته باشند، رتبه بالاتری در این گروه مالی به دست آورند و ما تماشا می‌کنیم؟
    #FATF