• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:21

    رییس شورای عالی امنیت ملی: وقتی عدد ریسک کشور از شش به هشت می‌رود، یعنی مردم باید از جیب‌شان بیشتر پول دهند و برای نقل و انتقالات مالی، پول بیشتری باید پرداخت کرد. تمام کشورهای دوست‌مان می‌گویند اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برگردیم