• سیامک قاسمی   SiamakGhassemi@

    1399/12/13 ساعت 13:45

    در یک کلام می‌شود گفت اقتصاد جهان بسیار سریعتر از پیش‌بینی‌های قبلی در مسیر ریکاوری و برگشت به قبل از دوران #کرونا است و #اقتصاد حتی سریعتر از حوزه سلامت توانسته ریسک کرونا را مهار کند.

    #IMF
    #GDP