• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/13 ساعت 11:22

    حسن روحانی:FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. تحریم باشد و نباشد، این لوایح لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد.
    #برجام #FATF