• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/12/12 ساعت 09:44

    اگرچه در عصر #آشوب و پیچیدگی حل مسایل پیچیده‌ای همچون #توافق_هسته_ای نیز پیچیده خواهد بود اما به نظر می‌رسد طرف‌ها پس ازاجرای بازی قدرت به یک روند همکاری نزدیک شوند.
    اگرچه موضع اعلامی #ایران حداکثری است اما موضع اعمالی راه حل میانه «گام به گام» خواهد بود.