• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1399/12/09 ساعت 20:39

    از خبراختلاف در مجله فیلم غمگین شدم ،همیشه منتظر چاپ و خرید مجله و آخرین خبرهای هنر هفتم و نقد فیلم بودم.مجله فیلم وصنعت حمل و نقل رابه عنوان تنها مجلات تخصصی ارزشمند ماندگار نام میبردم. امید که دوستان عباس یاری و گلمکانی مجله جدید را با کیفیت بهتر به دوستداران سینما عرضه کنند