• حقوق حیوانات در ایران   IRANIMALRIGHTS@

  1399/12/09 ساعت 11:32

  شرایط بسیار اسفناک حیوانات در باغ‌وحش شیراز

  ببندید در این باغ‌وحش‌هایتان را، چه لذتی میبرید از این زجر‌کش کردن حیوانات؟!
  #باغ_وحش #باغ_وحش_شیراز #شیراز
  Terrible Condition Iran Zoo - Shiraz City
  #zoo@AnimalsAsia@peta
  @BristolZooGdns
  @ASPCA
  @WeAnimals