• آریا جعفری   Aryakayak@

    1399/12/09 ساعت 10:52

    در حالی که ۲فصل تمام من و همکارانم که آغاز کننده عکاسی از فوتبال زنان در ایران هستیم تلاش می‌کنیم که بریم سر‌ بازی‌ها و هربار با بهانه‌های واهی روبرو می‌شیم!باشگاه سپاهان با بی‌ارزش شمردن ما و کارمون از تهران عکاس هماهنگ میکنه بیاد سر بازی اصفهان!اسم این رفتار رو چی میشه گذاشت؟