• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/12/06 ساعت 11:09

    بازی رفت و برگشت برجام پایانی خواهد داشت و در نهایت #ایران و #آمریکای_بایدن را در سر میز مذاکره خواهیم دید؟
    توپ اول را دولت بایدن با گام کوچک نامه نگاری با سازمان ملل آغاز کرد و توپ را در زمین ایران انداخت.
    و توپ دوم حاصل توافق ایران و آژانس بود؛ اکنون توپ در زمین آمریکاست.