• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1399/12/05 ساعت 12:07

    به یک دلیل واضح :
    اینجا ایران است و اجازه دفن فرزند با پدر است. اگر #برجام جنازه است چرا پدر اجازه دفن آن را نمی‌دهد؟!؟!