• به باور شماری از تحلیلگران،نیروهایی در#آمریکا و #ایران بخاطر منافع و اهداف سیاسی،اقتصادی و ایدئولوژیک مایلند موضوع #هسته‌یی و دیگر مسایل ۲ کشور حل نشود و کش پیدا کند. در این ارتباط کتاب «اقتصاد سیاسی، مناقشه اتمی ایران» اثر «محسن رنانی» عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،خواندنی است.