• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1399/12/05 ساعت 12:17

    روحانی از توافق با کشورهای کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزاد سازی منابع ارزی ایران خبر داد و گفت: آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران بی تردید گشایش هایی را در فضای اقتصادی کشور فراهم می‌کند