• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 14:37

    دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با اتهام‌زنی به ایران خواستار عدم مداخله ایران در امور داخلی کشورهای منطقه شد و ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد.