• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1399/12/05 ساعت 12:09

    بررسی آمارهای رسمی مسکن؛
    دردهای کارگران و بازنشستگان فاقد مسکن/ دستمزد یکسال کارگر از قیمت دو متر مربع مسکن کمتر است!
    https://ilna.news/fa/tiny/news-۱۰۴۲۴۴۹…