• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 12:34

    سخنگوی دولت: پیشنهاد گفت‌وگوی غیررسمی در نشست ۴+۱ با حضور آمریکا به عنوان مهمان در حال بررسی است.