• سرپرست اداره نظارت بر ناشران، گروه شیمیایی و غذایی به بورس ۲۴ گفت: با توجه به این افشای اطلاعات نوع الف و اینکه تا کنون ابهامی از سوی کارشناسان در مورد شرکت وجود نداشته ، فردا صبح نماد «#شپنا» به صورت اتوماتیک بدون #دامنه_نوسان، بازگشایی می‌شود.
    #بورس