• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/05 ساعت 12:34

    سخنگوی دولت: خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ از میراث شوم اصلی ترامپ است که ما بارها می‌گفتیم و امروز از مقامات آمریکا تکرار شد، آمریکا باید فورا به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت عمل کند.