• یعنی فکر می‌کنید چه محتوای مستهجنی از ساندکلود پخش می‌شد که فیلترش کردن؟ جدی کاش فقط یکی بهم بگه چرا؛ وقتی «سروش موزیک» پلیری هم در کار نبود!