• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 09:13

    استاندار خوزستان: کلیه ادارات و سازمان‌ها به جز مراکز خدماتی و درمانی اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی، امروز تعطیل هستند.

    در حال حاضر ۱۱ شهر در خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفتند و بیمارستان‌ها مملو از بیماران کرونایی هستند.