• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 11:14

    معاون وزارت علوم از ارتقای علمی ایران از رتبه ۵ به رتبه ۱ منطقه، صعود به رتبه ۱۶ از رتبه ۵۸ در حوزه نانو، ارتقا از رتبه ۵۲ به رتبه ۱۷ جهان در علوم بیوشیمی و زیست مولکولی خبر داد.