• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1399/12/05 ساعت 12:11

    ربیعی در نشست خبری:
    پس گرفتن نامه سازمان مللی ترامپ توسط بایدن نکات عبرت‌آموز بسیاری دارد/ آمریکا در اولین گام به قطعنامه ۲۲۳۱ فورا و کامل عمل کند
    https://ilna.news/fa/tiny/news-۱۰۴۳۰۰۰…