• پیمان مولوی   MolaviDr@

  1399/12/05 ساعت 12:43

  الان باز شروع میشود:
  دیدید گفتیم رمزارزها میریزه؟
  دیدید یک بازی بیش نبوده!
  همینقدر دیدگاهشان در مورد #بازار تباه است!
  کار خود را بکنید و با این تیپ بگم بگم‌ها کاری نداشته باشید چون درکی از مکانیزم ندارند!
  #Bitcoin