• سمیه توحیدلو   smto@

    1399/12/05 ساعت 12:50

    من اعتراف می‌کنم که بعد از گذشت نوزده سال از اتمام مهندسی هنوز کتابها و جزوه‌هام رو نگه داشتم که مگر روزی بخوام کار مهندسی کنم. چنین جذابیت و کششی داره
    خلاصه اینکه روز مهندس مبارک مهندساش