• روزنامه جمهوری اسلامی: #احمدی‌نژاد هنوز بر همان مدار است که بود؛ دروغ، تزویر، خدعه و فساد

    در جدال لفظی آقایان #حدادعادل و احمدی‌نژاد، هرچند نمی‌توان هیچیک را حق یا باطل مطلق دانست اما واقعیت‌هائی خودنمائی می‌کنند که از کنار آنها نباید بی‌تفاوت عبور کرد.