• سمیه توحیدلو   smto@

    1399/12/05 ساعت 12:35

    مشکلم حل شد و همانطور که چند نفر راهنمایی کردند در همراه اول به شکل صوتی و دو مرحله‌ای اقدام به تایید کردن شماره کردم