• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 19:30

    گروسی، مدیرکل آژانس: توافق با ایران به آژانس اجازه می‌دهد فعالیت‌های کلیدی ایران را ثبت کرده و آنها را مورد نظارت قرار دهد، به نحوی که آژانس در پایان بتواند اطلاعات را بازیابی کند. چنانچه توافقی [برای رفع تحریم‌ها] حاصل نشد همه چیز از بین برده خواهد شد.