• رویترز:ایران صادرات محصولات نفتی خود را که مانند نفت خام به خاطر تحریم‌های آمریکا کاهش یافته بود،طی سالهای اخیر شدیدا افزایش داده است.
    برخلاف نفت خام که خریداران آن پالایشگاه‌ها هستند،محصولات نفتی می‌توانند راه خودرا به هزاران صنعت کوچک باز کنند و ردیابی آنها بسیار سخت است/تسنیم