• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/05 ساعت 11:19

    رئیس قوه‌قضائیه: صدام در جنگ تحمیلی مباشر است اما باید شرکای جرم معرفی شود و معلوم شود که چه افرادی به صدام کمک کردند.

    اگر کیفرخواستی تنظیم شود و در این کیفر خواست تمام جرایم آمریکا، فرانسه و دیگر کشورهای سلطه تنظیم شود، کیفر خواست بلندی می‌شود.