• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/04 ساعت 19:04

    هندوستان تایمز: دهلینو تصمیم گرفته واردات نفت از ایران را ازسربگیرد، بر همین اساس یکی از این مقامات هندی گفته: کاهش واردات از ایران تحت فشار ترامپ صورت گرفت. اکنون، یا آمریکا به حل بحران انرژی ما کمک خواهد کرد یا ما به نفع کشور خود عمل خواهیم کرد.