• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/04 ساعت 22:00

    بیانیه دولت: توافق ایران با آژانس منطبق با قوانین و بویژه مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس است. اگر مجلس این حرکت هوشمندانه را خلاف قانون می‌داند و قصد دارد بیانیه را غیرفعال کند مسئولیت عواقب را بپذیرد و پاسخگوی هزینه‌ها باشد.