• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1399/12/04 ساعت 16:31

    رحمانی فضلی، وزیر کشور به دعوت وزیر امور داخلی تاجیکستان و در راستای توسعه روابط فی ما بین دو کشور عصر امروز، تهران را به مقصد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد.