• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/12/01 ساعت 10:33

    ١+٥ روزهای آینده را با دیپلماسی فشرده‌تری دنبال خواهد کرد؛ از فشار حداکثری تا دیپلماسی حداکثری راه زیادی باقی نمانده . فراموش نکنیم دیپلماسی نوعی جنگ قدرت در پنهان و آشکار با کلمات است.
    دیپلماسی امروز پیشرانه قدرت ملی است پس قدرت ملی واقعی ایران را نشان دهید.