• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/11/30 ساعت 21:19

    واکنش آنگلا مرکل بعد از جا گذاشتن ماسک

    صدراعظم آلمان پس از آن که متوجه شد ماسکش را جا گذاشته است سراسیمه به سوی تریبون رفت و ماسکش را از فردی که در حال ضدعفونی کردن تریبون بود گرفت و از آن استفاده کرد

    #Merkel