• بهمن کلباسی با همون استایلی که از برجام یا انتخابات آمریکا جلو دوربین گزارش می‌داد،دیروز از دعوای بریتنی اسپیرز و پدرش حرف ‌زد؛با همون جدیت، با همون احوال، با همون اهمیت دادن به موضوع
    هرم ارزش خبری در بی بی سی فارسی مدت‌هاست وارونه شده اما دیگه با خبرنگار خوباتون این کارو نکنید