• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/11/25 ساعت 10:56

    چرا #بایدن عجله‌ای برای ورود به موضوع #برجام ندارد؟
    به نظر می‌رسد که برخلاف تحلیل‌ها، اولویت اصلی تیم بایدن، #ایران و برجام است اما آمریکا ورای برجام اهداف راهبردی بلندمدت دیگری را دنبال می‌کند. وزن راهبردی برجام به پایان رسیده است.
    همکاری در زمان هدف و سرعت و شیب مشخص