• دیگه واقعاااا دلم یه جاده میخواد بیرون شهر
    فرقی نداره چالوس باشه یا بندرعباس
    خسته شدم از شهر