• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/19 ساعت 02:55

    هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعضای آن اتحادیه خواست که واکسن اسپوتنیک کورونای روسیه را تایید نمایند.