• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/17 ساعت 23:21

    شرکت سریکا انرژی در اسکاتلند اعلام نمود که معافیت عملیات استخراج گاز از منبع مشترک گازی ایران و انگلیس در دریای شمال از تحریمهای آمریکا تا دوسال آینده تمدید شده است. این منابع گازی ۵ تا ۷ درصد نیازهای انرژی انگلیس را تامین می‌کند و پنجاه درصد از مالکیت آن به ایران تعلق دارد.