• حمید بعیدی‌ نژاد   baeidinejad@

    1399/11/17 ساعت 14:42

    مقامات بهداشتی کشورمان اقدامات بسیار خوبی را برای تهیه واکسن برنامه ریزی کرده‌اند.علاوه بر کار همزمان بر روی چند واکسن داخلی که در مراحل پیشرفته تست انسانی هستند،اقدامات لازم خرید واکسن از روسیه و از برنامه کواکس سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته است.خریدی از انگلیس در برنامه نیست.