• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1399/11/17 ساعت 07:02

    محمد علی الحوثی: هر اقدامی که به محاصره یمن پایان ندهد، مورد توجه نخواهد بود

    ما جزو کسانی نیستیم که حرف‌ها به هر شکلی که بیان شوند فریب بخوریم

    #Yemen